Flytta, bo, leva

Hyra i andra hand

Att hyra en bostad i andra hand innebär att du hyr en bostad som redan är uthyrd till någon annan. Det gäller att se upp här, så att du inte blir lurad. För många är att hyra i andra hand ett bra sätt att få tag på ett boende, men som sagt, det gäller att vara medveten om de regler som finns,

Först och främst måste du se till att du har en giltig hyreskontrakt med den ursprungliga hyresgivaren. Detta kontrakt bör inkludera all information om hyresavtalet, inklusive hyresbeloppet, hyresperioden och regler för uppsägning.

Innan du kan hyra en bostad i andra hand måste du få samtycke från den ursprungliga hyresgivaren. Det är viktigt att få detta samtycke skriftligt och att det inkluderar alla villkor för andrahandsuthyrning..

Hyresbeloppet för en bostad i andra hand bör bestämmas mellan den ursprungliga hyresgivaren och dig. Hyresbeloppet bör inte överstiga det ursprungliga hyresbeloppet och bör vara rimligt i förhållande till lokalmarknaden.

Fler bra saker att veta

När du hyra en bostad i andra hand är du ansvarig för att respektera alla regler för uppsägning som anges i hyreskontraktet. Detta inkluderar att ge lämplig varsel till den ursprungliga hyresgivaren om du planerar att flytta.

Du är ansvarig för att betala för alla skador som du orsakar i bostaden under din hyresperiod. Detta inkluderar eventuella skador på möbler eller fastigheter som uppstår under din vistelse.

Du är också ansvarig för att betala alla hyresbetalningar i enlighet med det hyreskontrakt du har med den ursprungliga hyresgivaren. Detta inkluderar att betala hyresbeloppet i rätt tid och att rapportera eventuella problem med hyresbetalningar till den ursprungliga hyresgivaren.

10 Feb 2023